Najlacnejšie frézovanie komínov od 33 Eur za bm

Čo je frézovanie komínov?
Frézovanie komína je technologický postup rekonštrukcie komína, ktorým sa rozširuje vnútorný priemer komínovej šachty. Zväčšením prieduchu sa zlepší ťah komína a je možné v dome, resp. bytovej jednotke, používať moderné krbové vložky alebo kachle. Komínová fréza sa pri frézovaní spúšťa do komínového prieduchu. Frézuje sa zdola nahor, pričom roztočené reťaze na fréze drvia stenu komína. Frézovaním je možné odstrániť maximálne tretinu hrúbky komína, teda napr. pri hrúbke komínovej steny 15 cm možno frézovaním odstrániť 5 cm muriva. Frézovať možno aj krivé komíny. Komín, ktorý chcete frézovať, by nemal byť nadmerne poškodený (možnosť konzultácie). Vyfrézovaný komín je nutné pred použitím vyvložkovať. Pri frézovaní komínového telesa so združenými prieduchmi je možné vyfrézovať iba každý druhý prieduch. Vyfrézovať sa dá prakticky každý komín.

Frézovanie komínov prináša nasledujúce výhody:
- odstránenie zamoknutého, zadechtovaného muriva
- odstránenie zápachu
- zlepšenie ťahu komína
- modernizácia, keďže s vyfrézovaným komínom môžete používať najmodernejšie vykurovacie technológie
- vďaka nutnému vyvložkovaniu sa zvyšuje protipožiarna bezpečnosť a životnosť komína
- ušetríte náklady spojené s búraním starého a stavaním nového komína

Komíny frézujeme a vložkujeme na celom Slovensku.

Galéria: